Pennut syntyivät 31.3.2020. Niissä on musta punaisin merkein ja laikullinen musta punaisin merkein uroksia ja kaksi mustaa punaisin merkein ja yksi laikullinen musta punaisin merkein narttuja.
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmSukutaulu.aspx?RekNoI=FI41274/16&ReknoE=FI43201/17